Откриха експозицията „Образованието в Севлиево и Севлиевска община 1878-1944 г., 1944-1989 г.“

Експозиция  „Образованието в Севлиево и Севлиевска община  1944-1989 г.“  беше открита в Музея на съвременното изкуство в Севлиево. Експозицията е сравнително нова, но изключително силно привлича интересът на малки и големи.

Създадената само за една година, експозиция „Образованието в Севлиево“ заема площ 100 кв. м, които в бъдеще може да се окажат малко при намиране на още експонати, свързани с образователното дело в Севлиево и общината.

Интересен факт е, че при изготвянето на експозицията се оказва, че експонатите се откриват трудно в по-близкото време от този период. Най-вероятната причина е, че те не са запазени или още по-лошо – умишлено са унищожени. Трудността при откриването на учебници и учебни материали от периода преди 1989 г. пък идва от факта, че в голяма степен те са били нагледни под формата на табла, пособия за чертане, препарирани животни и др.

От друга страна – обучението и възпитанието в този период е изцяло подчинено на политическия режим тогава. Експонатите, отразяващи образованието от периода 1944-1989 г., акцентират точно и ясно образователните тенденции на времето – чавдарски и пионерски връзки, клетвата на пионера, пионерски поръчения, бригадирски значки, знамената на чавдарските и пионерски организации.

Основен и начален акцент в експозицията „Образованието в Севлиево и Севлиевска община 1944- 1989 г.“ заемат седмичните издания на вестници за младежи „Млада дружина” от октомври 1944 г., в които ясно и видимо прозира новата политическа насоченост към подрастващото поколение. Всички издания за деца от този период: „Септемврийче”, „Дружинка”, „Народна младеж” са насочени към преклонение и следване повелите на Партията още от ранна детска възраст.

През годините 1960-1970 г., в следствие на национализацията и автоматизацията в селското стопанство, както и новопоявилата се нужда от работна ръка в заводите в град Севлиево, селата постепенно се обезлюдяват и се налага закриване на повечето селски училища. Това е част от кратката история на няколко селски  училища в севлиевска община и причините за закриването им.

Експозицията „Образованието в Севлиево и Севлиевска община 1878-1944 г., 1944-1989 г.“ е интересна и притегателна за посетители от Община Севлиево, както и от други градове на страната, защото обхваща голям период от време и дава ясна представа за развитието на образователното дело в цялата община.

Снимки: Минчо Тодоров

 

 

Още по темата:

Сподели: