Песни и танци ще огласят Бабан тази събота

На 29 юни от 9:00 ч. на връх Бабан ще се проведе Общинският събор на народното творчество „Бабан” в село Кръвеник. Организатори на събитието са Община Севлиево, Кметството на селото и Народно читалище “Светлина – 1928“ в Кръвеник.

Участие в тазгодишното издание на събора ще вземат тридесет самодейни състава и индивидуални изпълнители от  читалищата на Община Севлиево, както и гости от съседни общини. По традиция Общинският събор се организира, за да се покажат постиженията на фолклорните състави от общината, да се стимулира издирването, съхраняването и популяризирането на народното творчество. Друга важна цел на събора е да подпомогне откриването на млади таланти и осъществяване на приемственост между поколенията, както и да възпитава любов към националните традиции, към бита и културата ни.

Заповядайте на 29 юни от 9:00 ч. на връх Бабан край село Кръвеник.

Сподели: