Признание за Таня Попова и Ваня Ангелска за Деня на будителите

На 26 октомври в НАГ „Васил Априлов“ в Габрово бе проведен вторият регионален конкурс „Учителите – будители на бъдещето“, посветен на 1-ви ноември – Ден на народните будители. Неговата задача се изразява в това да разкрива и популяризира творческия потенциал на българския учител; да поощрява прилагането на иновативни практики в педагогическата дейност; да предоставя възможност за изява на постиженията в урочната и извънкласната работа на педагозите. Организатор на събитието бе Изпълнителният комитет на СБУ в партньорство с РУО – Габрово, Община Габрово, ИМКА.

На тържествената церемония за награждаване на победителите със „Специалната награда“ в категорията „Гимназиално образование“ бяха удостоени учителите от СУ „Васил Левски“ Таня Попова – старши учител по български език и литература и Ваня Ангелска – старши учител по музика. Учителите бяха номинирани за значими успехи, постигнати по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) –фаза І“; участие в училищни програми, проекти, Национални и Международни конкурси и състезания.

Ръководителите на групите „Приятели на словото“, в лицето на Таня Попова, и музикалната лаборатория „Традиции и сцена“, в лицето на Ваня Ангелска, следваха спецификата на работата с изявени ученици, която изисква задълбочено познаване на възрастовите особености, психологията на личността, темперамента на ученика и нагласата му за креативност. Развитието на творческите способности на учениците, на уменията за сценична изява, писането на есе, създаването на презентации с цел изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, мотивацията за успех, дисциплината и самовзискателността имаха за цел да насърчат бъдещата социална, професионална и личностна реализация на учениците, превръщаха училището в желана територия, а пътят към успеха – във вълнуващо приключение.

Като истински народен будител, носител на Специалната европейска награда от Борда на директорите на Европейската фолклорна организация /2016 г./, г-жа Ангелска поздрави с изпълнение на групата „Традиции и сцена“ всички учители и гости в залата на НАГ „Васил Априлов“ с песента „Народните будители“ /текст, музика и аранжимент Ваня Ангелска/. Тази песен е включена в новите учебници по музика за I, II V, VI и VIII клас, изд. „Булвест“, които г-жа Ангелска издаде в съавторство и по тях се обучават ученици от различни градове. Майсторското изпълнение на учениците от групата /от II до XII клас/ придаде необикновена тържественост и празничност на събитието, а соловото изпълнение на иврит „Horshat hai caliptus“ на Виктория Иванова от трети клас остави всички прехласнати и покорени от силата на талантите на СУ „В. Левски“. Г-жа Таня Попова представи изявите на двете групи в атрактивна презентация и поздрави всички участници във високия форум със свое стихотворение, спечелило първо място в X Национален конкурс „От учителя – с любов“ (2017 година). Истинска награда за учителите-призьори бяха възгласите в залата: „Вие направихте нашия празник!“

Още по темата:

Сподели: