Стартира Националният конкурс ”Златна есен – плодовете на есента”- Севлиево 2017

Община Севлиево, Детски комплекс „Йовко Йовков“ и УН-Севлиево обявяват четиринадесети Национален конкурс ”Златна есен – плодовете на есента” – Севлиево 2017. Конкурсът се осъществява с подкрепата на Министерство на образованието и науката и НДД-София.

Целта на конкурса е да стимулира творческата енергия на децата в областта на изобразителното и приложно изкуство, за изявата им като млади таланти, да представи България като държава с традиции в отглеждането на земеделски култури и прибирането им. И тази година в рамките на конкурса ще бъдат връчени и награди за написване на стихове, разкази или есета на същата тема.

Конкурсът се провежда в три раздела: изобразително и приложно изкуство, есе или стихотворение. Участниците трябва да са на възраст от 6 до 18 години.

В раздела за рисунка се приемат творби с формат 35/50см.- без ограничение на материалите и техниката. Всеки участник може да участва с не повече от две творби. Творбите да се изпратят в срок до 20.10.2017 г./важи датата на пощенското клеймо/ на адрес: гр.Севлиево 5400, обл.Габрово, ул.”Св. Св. Кирил и Методий” №33, е-mail:detski_kompleks_sevlievo@abv.bg

На гърба на всяка творба да има задължително следната информация: Трите имена на автора и възраст; Училище или извънучилищно звено,точен адрес и телефон; Име на ръководителя.

Награди получават класираните на І, ІІ, ІІІ място в трите  възрастови групи и в трите раздела: 6 – 10 год.;   11 – 13 год.;   14 – 18 год.

Наградените творби ще бъдат експонирани в художествена изложба ”Златна есен”, а стихотворенията и есетата ще бъдат публикувани в местния вестник.

Церемонията по награждаването ще се състои  на 03.11.2017 г., от 14.00 часа в ГХГ ”Асен и Илия Пейкови”-гр. Севлиево. При промяна ще бъде изпратена информация своевременно. И тази година по традиция ще бъдат връчени и специални награди, предоставени от спонсори от нашия град.

За допълнителна информация: тел:0675/8 04 92- Детски комплекс „Йовко Йовков“.

 

Още по темата:

Сподели: