Стенописи от Крамолин са консервирани и се пазят в Регионалния исторически музей в Габрово

Стенописи от средновековния град при с. Крамолин са културна ценност на септември в Регионалния исторически музей в Габрово. Още през първия археологически сезон – 1984 г. – разкопките в м. „Градът“ при с. Крамолин, довеждат до откриването на единствените запазени днес средновековни стенописи във фонда на Регионалния исторически музей. За да бъдат запазени, те са свалени и консервирани от специалисти от Националния институт за паметниците на културата – София.

Проучената култова постройка в цитаделата, датирана от края на ХІІ – началото на ХІІІ в., е кръстокуполна църква тип стегнат кръст и е била стенописана. В нартекса на храма са открити по-големи части от стенописания цокъл, на които могат да се различат стилизирани геометрични орнаменти и овални медальони.

Сподели: