Технически университет – Габрово започва работа по пет нови проекта

Пет европейски проекта стартира Технически университет – Габрово. Те са финансирани по програмите „Еразъм+“ и „Хоризонт 2020″ на Европейската комисия. По четири от тях ТУ е водеща организация, а в единия е партньор.

Тази година освен участие в мобилност на преподаватели и студенти в Европейския съюз се предвижда и обмен между ТУ – Габрово и университети от страни извън него.

„Този проект ще се реализира за първи път в нашия университет и ние много се гордеем. Още повече, че конкуренцията е изключително голяма, а разработката ни получи над 80 точки и сме на едно от първите места сред одобрените университети.“, сподели доц. д-р Лиляна Русанова – зам.-ректор „Международно сътрудничество и връзки с обществеността“. По думите ѝ се дава възможност за сътрудничество с два партньорски университета от Украйна и един университет от Молдова.

„Студентите, идващи от Украйна, престояваха по-кратко при нас, като техните университети поемаха финансирането им. Сега те ще могат да се обучават тук през целия семестър, както и ние ще можем да изпращаме студенти при тях. Украинските университети са едни от най-старите ни международни партньори. Проектът е важен и за преподавателите, а чрез дейностите ще покажем, че имаме капацитет да предлагаме обучение на европейско ниво, за да се включим в консорциум за Европейски университет.“, поясни доц. Русанова.

През този месец стартират два проекта в областта на сътрудничеството за иновации и обмен на добри практики. Дейностите са по програма „Еразъм+“ и ще продължат до 2022 г. Единият проект попада в сектор „Професионално образование и обучение“. Той обединява четири университета – ТУ – Габрово, Международен гръцки университет, Технически университет – Гданск (Полша) и Нишки университет (Сърбия). Участват също четири търговско-промишлени палати и един доставчик на професионално образование и обучение от България, Гърция, Полша и Сърбия, сред които Габровската търговско промишлена палата и Клъстер „Тракия икономическа зона“. Целта е да се създаде общност за повишаване на квалификацията на техници и инженери чрез активно учене в сектора на машиностроенето и мехатрониката.

Другият проект е с наименование „Училища за творци: Включване на 3D дизайн и програмиране в обучението в средните училища с цел насърчаване креативността и ангажираността на учениците с науката, технологиите, инженерството и математиката“. В него ще си партнират организации от България, Гърция и Турция. Идеята е да се създадат учебни ресурси за 3D дизайн и 3D печат и дидактически ръководства за проектиране и въвеждане на 3D технологиите в STEM обучението. Проектът е насочен към местни училища, детски градини, учители, ученици, местни власти и образователни дирекции.

„Проектът за „Училища творци“ е в сектор „Училищно образование“ и е единственият одобрен проект, подаден от висше учебно заведение. Въпреки сериозната конкуренция той е класиран на пето място от общо 18 одобрени проекта по приоритета „Развитие на иновативни педагогически практики и инструменти в сферата на училищното образование“ – уточни Лиляна Русанова. – Това не само е постижение, но и отговаря на стремежа на ТУ – Габрово да има по-тясно партньорство с училищата и да подпомага учителите и учениците в тяхната дейност“.

И тази година Техническият университет ще спази традицията и ще се включи в мега събитието „Европейска нощ на учените“. То се реализира по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ на програма „Хоризонт 2020″. Инициативата популяризира работата, ежедневието и значението на учените и техните открития.

„Нашият университет за пореден път е част от един голям консорциум, включващ 20 организации и 35 асоциирани партньора, сред които и Община Габрово. Идеята на проекта е да се повиши осведомеността на широката общественост за научноизследователските и иновационните дейности, да се увеличи публичното признание за труда на изследователите, да се разбере въздействието на работата им върху ежедневния живот на гражданите, да се насърчат младите хора да започнат изследователска дейност и кариера.“, отбеляза заместник-ректорът доц. Русанова.

Тя съобщи, че Технически университет – Габрово е предвидил разнообразна програма за ключовото събитие на 27 ноември. В зависимост от обстановката в страната „Нощта на учените“ ще се проведе или на живо, или онлайн, но при всички случаи с ново и интересно съдържание.

Още по темата:

Сподели: