Уникални пръстени, намерени при разкопки в Градница, представя Историческият музей в Габрово

Регионален исторически музей Габрово

Регионалният исторически музей в Габрово представя две уникални археологически находки  от Севлиевско като културна ценност на февруари. Главният уредник и археолог на музея Росен Йосифов ги определя като уникални находки от археологически разкопки. Произхождат от средновековния некропол в местността „Градът“ при с. Градница, където са открити при археологически проучвания през 1970 г. с научен ръководител проф. Милчев, като гробен инвентар от два погребения.

Представляват плоски халки с кръгла форма, чиито рамена се разширяват в кръгли плочки-щитове. Монограми на гръцки език са гравирани върху полираната повърхност в центъра на плочките. Надписите имат печатна функция.

Украса има само първият пръстен, разгърната по полето на плочката гравирана виеща се клонка с лозови листа.  Били са отлети в специални калъпи, след което с били добработени със златарски резци.

Пръстените са служили за нанасяне на восъчни отпечатъци, но и като скъпоценни накити, отговарящи на вкуса и ранга на своя собственик. Тяхната употреба се свързва със стара антична традиция, съхранена в личния и обществения живот на Византия. На Балканите използването на пръстените-печати става модна тенденция сред гражданското съсловие и аристократичния елит. Спадат към най-разпространената категория пособия за подпечатване – пръстените с инициали.

Пръстените могат да се датират през ХІІ в., когато крепостта при дн. с. Градница, Севлиевско достига върха на урбанистичното си развитие.”

Изборът на културна ценност на Регионален исторически музей – Габрово за месец февруари се посвещава на   100-годишнината от началото на археологически проучвания в Габровска област.

 

Сподели: