Актуална информация за обстановката в страната във връзка с разпространението на коронавируса е достъпна в Интернет

Снимка на Jan Vašek от Pixabay

И у нас се появи специализирано уеб ГИС приложение с актуална информация за обстановката в страната по населени места и области, като отразява информацията от Националния оперативен щаб.

На сайта всеки може да се информира за броя потвърдени случаи в България, както и за техния статус. Данните са представени обобщено в няколко информационни табла, като същевременно могат да бъдат лесно преглеждани и директно от картата. Интегрирана е и демографска статистика за дела на възрастното население над 65 години, представена визуално по области и общини.

На отделно табло в графичен вид е изобразен мащабът на разпространение на вируса в България ­­– от първия открит случай на 8 март 2020 г. до момента. В удобна логаритмична скала е представена кривата на разпространение на вируса, от която може ежедневно да се проследява темпът  на зарязване у нас. Приложението предлага и по-лека мобилна версия за бързо преглеждане на основната информация.

Още по темата:

Сподели: