По-малко зъболекари ще работят със Здравната каса тази година

През тази година, 17 зъболекари от индивидуални и групови практики в Севлиево ще обслужват здравноосигурени пациенти. Броят на лекарите по дентална медицина от областта, които ще работят с РЗОК e с 4 по-малко в сравнение с 2017 г..

На територията на областта няма подписан договор за специализирана дентална помощ.

Дейностите, включени в пакета заплащан напълно или частично от НЗОК за лица над 18г., са 1 преглед /+1 за бременни/  и три дейности /пломба и\или изваждане на зъб, вкл. упойката/. За прегледа здравноосигурените пациенти доплащат 1,80лв., а за другите две дейности – по 4 лв..

Всички деца до 18-годишна възраст ползват през 2018 г. по линия на здравната каса следните видове дентални дейности: обстоен преглед за установяване на зъбен статус; вадене на временен зъб: вадене на постоянен зъб; лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб (включвавсички дейности без пломбата); лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб (включва всички дейности без пломбата). Децата имат право да ползват по линия на здравната каса 1 обстоен преглед и 4 от изброените лечебни дейности за 2018-та г., но не повече от 2 лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб. Пломбата и изваждането на временен или постоянен зъб са безплатни за пациентите до 18г. възраст, а за останалите дейности има доплащане, съответно – 1,80 лв. за преглед, 4,70 лв. за лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб и 12,30 за лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб.

Здравноосигурените лица могат свободно да се обръщат към лекар по дентална медицина по свой избор за всяка от договорените дейности през срока на действие на НРД. За да ползват договорената дентална помощ гражданите трябва да са с непрекъснати здравноосигурителните права и да представят валидна здравноосигурителна книжка на избрания лекар по дентална медицина.

Новото в пакета дентална помощ през тази година е, че от първи септември, НЗОК ще заплаща дейността по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза и дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години – при осигурени лица на възраст от 65 до 69 години включително. Цената на тази дентална услуга, заплащана от НЗОК не включва материала за протезата и медико-техническата дейност за изработката й.

Снимка: pixabay.com

Още по темата:

Сподели: