По Националната програма за майчино и детско здраве в областта се предоставят дейности, насочени към деца с увреждания и бременни

В МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД се осъществява неонатален слухов скрининг, с цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха при новородени. Изследването на слуха на всички доносени и недоносени деца с апарат за отоакустични емисии се прави по Националната програма за подобряване на майчино и детско здраве 2014 – 2020 г. Две са лечебните заведения, в които се осъществяват дейностите по нея – това са многопрофилните болници в Габрово и Севлиево.

Регионален координатор по Национална програма за подобряване на майчино и детско здраве 2014 – 2020 г. за област Габрово е Ина Иванова, младши експерт в дирекция „Mедицински дейност“ РЗИ Габрово.

Към Габровската МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ е разкрит и функционира Здравно-консултативен център за майчино и детско здравеопазване. Той извършва информационни, логистични и координационни дейности. Предоставя психологическа подкрепа и консултиране и превенция на изоставянето на деца. Предоставя специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти на място в здравно-консултативния център или в дома, по искане на лекар от друго лечебно заведение. Насочването на пациенти към Центъра се осъществява от ОПЛ на детето или лекар специалист от извънболничната медицинска помощ, осъществяващ наблюдението на детето след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в извънболничната помощ за дейностите в обхвата на задължителното здравно осигуряване. От предлаганата услуга могат да се възползват деца с увреждания и с хронични заболявания, родилки и бременни с патология на бременността.

Снимка: Fakti.bg

Още по темата:

Сподели: