Дискусия за бъдещето на Кохезионната политика на ЕС

Граждански диалог на тема „Бъдеще на Кохезионната политика на Европейския съюз“ ще се проведе на 17 септември 2018 г. от 13.30 часа в Ритуалната зала на Община Габрово със специалното участие на евродепутата Андрей Новаков – преговарящ по основния регламент на Европейските структурни и инвестиционни фондове, които ще бъдат инвестирани в периода 2021-2027 година.

Част от въпросите, на които ще получите отговор по време на събитието са:

  • Какви амбиции залага бъдещият бюджет на ЕС?
  • Кои са неговите основни характеристики и приоритетните области?
  • Как ще се модернизират програмите, за да отговорят на новите предизвикателства?

В диалогът ще вземе участие и Кметът на Габрово и ръководител на българската делегация в Комитета на Регионите Таня Христова, която от първо лице, като представител на областта – първенец в годините по усвояването на европейски средства, ще сподели опит и препоръки към бъдещата Многогодишна финансова рамка след 2020 година.

Станете част от отворения дебат за приноса и потенциала на политиката на сближаване на ЕС и изпратете предварително своите въпроси към участниците в откритата дискусия на електронна поща: oic@gabrovo.bg .

С оглед ограничения капацитет на залата, регистрирайте своето участие на тел. 066/807-222.

Събитието се организира от Областен информационен център – Габрово и Община Габрово и е част от Националната инициатива на мрежата от 28 информационни центрове, посветена на дебатите за Многогодишната финансова рамка (МФР) 2021-2027 г, популяризиране на предложената от ЕК законодателна рамка за новия програмен период и отбелязване на 30 годишнина на Кохезионната политика на Европейския съюз.

Още по темата:

Сподели: