Интерактивни площадки за безопасност на движението, достъпни за всички, иска Комисията по безопасност на движението

Заместник областният управител Мария Пенева, която е и председател на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, направи предложение към представителите на общините да бъдат изградени интерактивни площадки за безопасност на движението. „Такива вече има в някои от детските градини и училища, но те все пак са от затворен тип, а на подобно публично място ще могат да бъдат много по-достъпни за всички деца и техните родители“ – счита Мария Пенева. Целта е изграждане на навици и нагласи у децата. За приобщаване родителите към работата на комисиите по Безопасност на движение по пътищата се предлага провеждане на различни форми на взаимодействие във всички класове – тренинги, открити уроци, конкурси за рисунки и макети и др. активности. През 2019/2020 г. ще продължи и създадената практика, откроена и на национално ниво, на взаимодействието между РУО – Габрово и сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Габрово и регулярните беседи с ученици. От МВР продължават превантивните кампании за намаляване на пътния травматизъм в няколко направления – Акции и кампании, организирани от ОПП – ГДНП; Акции и кампании съвместно с традиционни партньори; Акции и кампании съвместно с европейски партньори.

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата обсъди общинските програми за 2019/2020 г. за подобряване безопасността на движение. Разглеждани бяха и постъпили жалби от граждани.

Сподели: