Нова организация в Старопланинския турстически регион ще работи за създаването на регионални туристически продукти в 32 общини

32 общини, сред които и Севлиево, са потенциални членове на Организация за управление на Старопланинския туристически район.

Съгласно Закона за туризма, страната е разделена на девет обособени туристически района. Център на Старопланинския туристически район е Велико Търново. Обособеният район се управлява от Организация за управление на туристическия район. Тя ще работи в интерес на членовете си и хората и ще създава регионални туристически продукти, ще осъществява регионален маркетинг и реклама.

Учредителното събрание се проведе в края на ноември във Велико Търново, а кметът на града – домакин Даниел Панов бе избран за председател. На учредяването присъстваха  представители на 10 общини.

За включването на общините в организацията е необходима санкцията на Общинския съвет, който трябва да определи и представителя в предстоящото общо събрание на членовете .

Сподели: