ПРОМЕНЯМЕ И СЕЛАТА – НЕ С ДУМИ, А С РАБОТА!

“Много неща сте направили в града и в големите села – сега искаме и в малките!” – с тези думи ни посрещнаха хората в по-малките населени места. И това е така. Ангажирахме се с конкретни дейности през следващия мандат във всяко едно село. А ето я и равносметката до момента:

Извършен е ремонт на покрива на кметството в село Шумата. В Сенник е разширен гробищният парк, изградена е ограда и са поставени метални врати. Ремонтирана е сградата на гробищния парк в село Ловнидол – положена е хидроизолация на покрива. Направен е ремонт на сградите на кметствата в селата Млечево и Кормянско. Ремонтирана е сградата в гробищния парк в село Добромирка. В детска градина „Мечо пух“ – база в село Душево са ремонтирани изцяло санитарните помещения. В Крушево е направен основен ремонт на Клуб на пенсионера. Подменена е настилката на площада пред кметството в село Петко Славейков, извършен е основен ремонт на тротоара към църквата. В Читалище „Възраждане – 1927“ бе направен ремонт на покрива. Изградена е мълниезащитна уредба на сградата. За помещенията на библиотеката са доставени и монтирани два климатика. Ремонтирани са основно сградите на кметства селата Градница, Столът и Млечево. Направен е ремонт на Клуб на пенсионера в Батошево. Възстановен и укрепен е каменния мост в село Ряховците.

В Шумата е изградена детска площадка с удъропъглъщаща настилка, пейки и кошчета. На детската площадка в Душево е поставена удъропоглъщаща настилка, нови съоръжения, пейки, кошчета и ограда. По Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. е изпълнен проект за рехабилитация, реконструкция и доставка на оборудване и обзавеждане на ОУ „Васил Левски“ в Шумата. Към настоящия момент се изпълнява проект за Реконструкция и рехабилитация на общински път GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Ал. Стамболийски” – 18.8 км, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Предстои да се изпълни проект „Основен ремонт, реконструкция и закупуване на обзавеждане на ДГ „Мечо Пух“ – Петко Славейков – база за изнесено обучение в село Душево и база за изнесено обучение в Градница.

В няколко села е извършен частичен ремонт на улици: Богатово, Градница, Душево, Ряховците, Сенник, Кормянско, Ловнидол, Горна Росица, Столът. До дни приключват ремонтите в Шумата и Батошево.

Изградено е локално видеонаблюдение в селата: Кормянско, Ряховците, Градница, Петко Славейков, Бериево, Дамяново, Столът, Млечево, Малък Вършец, Кръвеник, Добромирка, Стоките, Крамолин, Агатово, Шумата, Батошево. Видеонаблюдението в селата Горна Росица, Сенник и Душево е свързано към координационния център в Община Севлиево.

В партньорство със Сдружение „Деветашко плато“ се изпълниха проекти в селата Агатово и Крамолин. В Агатово бе ремонтиран покривът на старата пожарна, за да се превърне в център за обучения и демонстрации. В Крамолин е обновен селския площад.

В момента се изпълнява проект, финансиран от ОП „Околна среда“ 2014 – 2020 г. – „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци”, който обхваща селата Кормянско, Петко Славейков, Ряховците, Богатово, Добромирка, Крушево, Горна Росица, Душево, Сенник и Градница.

Поетапно се разширява газопреносната мрежа в селата Ряховците, Петко Славейков, Кормянско, Горна Росица и Градница.

В Крушево е пусната помпена станция Дълбоки и е започнат водопровода на Буря.

ПРОМЕНЯМЕ ГРАДА И СЕЛАТА – НЕ С ДУМИ, А С РАБОТА! С 43 в бюлетината!

#43ГЕРБ
#ИванИванов
#Кмет
#Севлиево
#МестниИзбори2019

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Още по темата:

Сподели: