Стартира конкурс за постижения в политиката за равнопоставеност между жени и мъже

Министерството на труда и социалната политика стартира процедура за присъждане на Отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.

Основната цел е да се насърчат усилията на все повече институции или организации, които водят до по-ефективни политики, насочени към постигане на равнопоставеността на жените и мъжете в България.

Предвидено е да бъдат връчени три награди в три категории: Държавни институции (централна и местна власт), стопански и нестопански организации, и обществени организации и институции.

Крайният срок за кандидатстване е 9 февруари.

Условия, на които следва да отговарят кандидатите, анкетата за попълване, както и подробна информация за конкурса може да се намерят на официалната страница на Министерство на труда и социалната политика, както следва: https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=292&lang=

 

Още по темата:

Сподели: