Успех на Севлиево в обхвата на учениците от малките населени места

Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси обсъди задачи, във връзка с  изпълнението на дейности по политиката за интеграция.

Мониторинговият доклад за 2018 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020г. отново ще обхване сферите образование, здравеопазване, заетост, жилищни условия, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии. Новото е, че отчитането ще се случва електронно. Събраната информацията трябва да обрисува картина на случващото се към момента, макар и да не е напълно всеобхватна, защото събирането на данни за етническата принадлежност, майчин език и вероизповедания става на доброволен принцип, коментираха членовете на Съвета.

Обсъдени бяха и промените в Наредбата за приобщаващо образование. Областният управител Невена Петкова акцентира върху изпълнението на Програмата за допълващи дейности към кариерното ориентиране на учениците за изминалата учебна година като акцентира върху стопроцентовия обхват на ученици от севлиевските училища от малките населени места и ефекта, който е имало посещението в големите фирми в общината.

В хода на дискусията беше обсъден и резултатът с обучението и ограмотяване на възрастни хора от малцинствени групи като възможност за последващо професионално ориентиране.

Сподели: