Tags: АКТОВЕ

Продължават проверките в горите

Посещения: 1 052 Задържани са един автомобил, една каруца и три моторни триона, които са били средство за извършване на нерегламентирани дейности при 746 проверки, извършени от служители Северноцентралното държавно предприятие и териториалните му поделения от 31 юли до 13 август 2017 г. В рамките на дейността по опазване на горските територии са били проверени 257 обекта за добив…

102 обекта провериха от РИОСВ през юли, до 1 септември – срокът да се изчистят нерегламентираните сметища

Посещения: 993 102 обекта са проверени през юли от служители на Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – Велико Търново. Съставен е един акт за неводене на отчетност по отпадъците и са издадени три наказателни постановления на стойност 12 000 лв. Общо събраните суми по наложени санкции са 30 009,73 лв. Основните акценти в…