Tags: БЕДСТВИЯ

Участието на доброволци във формированията за защита при бедствия занапред ще се финансира с 400 лв.

Посещения: 924 Добра е оценката за област Габрово, в която са попълнени бройките за доброволци, всички те са преминали обучение, има налична техника и екипировка. Това е предпоставка, за да се изпълни целта на формированията, а именно да се повиши възможността за реакция при възникване на кризисна ситуация. Новостите, които предстоят от следващата година са…