Tags: БРАНЕ

Кметът на Севлиево забрани брането на липов цвят

Посещения: 388 Със заповед на кмета на Община Севлиево д-р Иван Иванов се забранява брането на липов цвят на територията на общината. В заповедта е посочено, че не се позволява отсичането на липови дървета и кастрене на клони от тях в общински земи и гори. Забранява се още брането на липов цвят край натоварени пътища.…

За билки, гъби и малини в Балкана – само на разрешените според плана места

Посещения: 1 193 Готов и оповестен е проект на годишния план за ползване на лечебни растения, диворастящи плодове – освен тези от лечебни растения, и гъби в Национален парк „Централен Балкан“ за тази година. Планът се изготвя в съгласие със Закона за защитените територии и има за цел е да регулира и администрира ползването на…