Tags: ГРИЖА

Община Севлиево ще осигурява закупуването на хранителни продукти и лекарства на нуждаещи

Посещения: 1 161 Разширяването на обхвата на патронажната грижа цели подпомагане на хора със затруднение в ежедневието До 29 март 2020 година Община Севлиево ще осигурява закупуването на хранителни продукти от първа необходимост и лекарства на всички самотно живеещи лица над 65-годишна възраст, хора с трайни увреждания, които имат затруднения в самообслужването, също така самотни родители…