Tags: ДАНЪЦИ

До 30 юни плащаме такса битови отпадъци с 5% отстъпка

Посещения: 344 С пълно мнозинство общинските съветници подкрепиха предложението на кмета на Община Севлиево д-р Иван Иванов за удължаване на срока за плащане на такса за битови отпадъци с 5% отстъпка до 30 юни. По този начин се изравняват сроковете за плащане с отстъпка на данъците за 2020 г. и на таксата за битови отпадъци.…

Важни срокове за данъчното облагане

Посещения: 823 Националната агенция за приходите публикува промените, свързани с данъчно-осигурителните изисквания в периода на извънредното положение. До 30 юни се удължава срокът за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци за внасяне на дължимия корпоративен данък по годишната декларация.  През 2020 г. задължените по Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ лица правят авансови вноски…

Плащаме данъците си с отстъпка до края на април

Посещения: 535 Всички жители и юридически лица, регистрирани на територията на община Севлиево, могат да плащат своите данъци с отстъпка от 5% до края на април. Годишният данък за 2020 г. може да бъде заплатен, без да се начислява лихва, на две равни вноски, съответно до 30 юни и до 31 октомври тази година. Всички…

Изтича срокът за плащане на данъците с отстъпка

Посещения: 679 Община Севлиево напомня на своите граждани, че до края на април могат да заплатят задълженията си с 5% отстъпка В края на април изтичат законовите срокове за плащане на задължения за недвижими имоти и автомобили с 5% отстъпка. Две седмици преди крайния срок дирекция „Приходи от местни данъци и такси“ в Община Севлиево напомня, че…

НАП-Габрово с нова банкова сметка за плащане на данъци и осигуровки

Посещения: 1 429 Десет териториални структури на НАП ще имат нови банкови сметки за плащане на данъци и осигурителни вноски от 1 август 2018 г., поради осъществено вливане на „СИБАНК“ ЕАД в „ОББ“ АД, съобщиха от Агенцията. Става въпрос за всички офиси на НАП в град София, включително дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители“ – София, както…

НАП: До края на януари ползваме 5% отстъпка за декларация онлайн

Посещения: 1 379 Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 януари 2018 г., физическите лица могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация, но не повече от 500 лв. Допълнително условие за ползване на отстъпката е гражданите да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване…

Изтича срокът за плащане на данъци върху недвижим имот и автомобили

Посещения: 1 295 От Община Севлиево напомнят, че в края на месец октомври изтичат законовите срокове за плащане на задължения за недвижими имоти и автомобили за текущата година. Собствениците могат да платят своите задължение по един от следните начини: В касата на дирекцията – сградата на Община Севлиево, етаж 1, стая 115, която работи от 8:30 до 16:30 часа, без прекъсване. Платежно нареждане…

НАП казва колко данъци дължим по телефона

Посещения: 1 385 НАП ще може да предоставя данъчно-осигурителна информация на клиентите си, които притежават персонален идентификационен код (ПИК) и по телефона чрез колцентъра си. На практика това означава, че гражданите и фирмите с ПИК ще могат да получават информация за своите данъчни и осигурителни задължения по още един начин, не само онлайн – с ПИК…