Tags: ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Около 80 деца от областта не ходят на училище, глобите не помагат

Посещения: 117 669 деца от област Габрово не учат и не посещават детска градина. 590 от тях са в чужбина. Това стана ясно по време на среща на Областния управител Невена Петкова с членовете на Областния координационен център, създаден във връзка с Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система…

Реконструират улици, детски градини и ново спортно игрище в Севлиево

Посещения: 324 Започва рехабилитация на уличната мрежа, реконструкция на детски градини и строеж на спортно игрище Община Севлиево спечели безвъзмездна финансова помощ за три проектни предложения по подмярка 7.2. ,,Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма…

Директорите на училищата и детските градини ще избират доставчиците по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Посещения: 376 Правителството прие изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. С промените в наредбата се опростява изборът на заявител, отпада служебният избор, предоставят се по-големи права на директорите на учебните…

Празничен детски концерт в Севлиево

Посещения: 300 Сдружение „Социална подкрепа и информация“,  Община Севлиево, детска градина „Радост“ – гр. Севлиево и детска градина  „Мечо Пух“ – с. Петко Славейков канят всички малки и големи от града и общината на празничен концерт, организиран по проект „Детската градина – моето любимо място“.  В него ще вземат участие децата от ателиетата на проекта…

ИНТЕРАКТивните джуджета при малките хлапета

Посещения: 840 През изминалата седмица, изпълнена с коледно-новогодишно настроение, Интеракт клуб Севлиево успешно завърши своята инициатива „ИНТЕРАКТивните джуджета при малките хлапета“ в детските градини. Джуджета на Дядо Коледа разпръснаха коледния дух от понеделник до петък. Бяха посетени детските градини „Пролет“, „Щастливо детство“, „Радост“ и „Слънце“. Това, което младите интерактори решиха да направят беше да зарадват…

Организират обучение за родители по проект „Детската градина – моето любимо място“

Посещения: 600 Тази вечер, от 17:15 ч. в детските градини „Мечо Пух“ в с. Петко Славейков и „Радост“ в града ще се проведе безплатно обучение за родители по проект „Детската градина – моето любимо място“ BG05M2OP001-3.001-0042, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Семинарът е в изпълнение на дейност 1: „Обучение на…

3 училища и 6 детски градини започват новата учебна година в ремонтирани сгради

Посещения: 1 442 В много по-добри условия за образователната и работната среда ще започне новата учебна година в 3 училища и 6 детски градини, които бяха санирани по проекта на Община Севлиево „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура“, на стойност 4 625 041, 38 лв. Това са СУ „Васил Левски“,…