Tags: ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ „ДОБРИНА“

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ „ДОБРИНА“

Посещения: 648 Проектът е реализиран от Община Севлиево и Сдружение „Социална подкрепа и информация“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Обхваща 25 потребители, като съобразно техните персонални възможности и нужди, те са професионално консултирани по теми, свързани с подобряване качеството им на живот и повишаването на мотивацията им за независим и самостоятелен живот чрез…