Tags: ДНЕВЕН ЦЕНТЪР

Над 200 предпазни маски ушиха и дариха от Дневния център за деца с увреждания

Посещения: 143 Eкипът на Дневния център за деца с увреждания – град Севлиево, управляван от външен доставчик на социални услуги – фондация „Международна социална служба – България“, прояви съпричастност към възрастните хора, ползващи услугите на Домашния социален патронаж на Община Севлиево, както и към  родителите на деца, в Комплекса за социални услуги за деца и…

Готов е вторият етаж от Дневния център за деца и младежи с увреждания

Посещения: 739 Приключиха ремонтните дейности, доставено е обзавеждането и оборудването на втория етаж в „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ по проект на Община Севлиево за близо 100 000 лв. Изградени са осветителна, отоплителна и ВиК инсталации, стени от гипсо-картон, монтирани са алуминиеви врати, окачен таван с вградени осветителни тела. Съгласно сключените договори с…

С близо 100 000 лв. преобразяват втория етаж от Дневния център за деца и младежи с увреждания

Посещения: 1 193 Започва ремонт, обзавеждане и оборудване на втория етаж в „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ по проект на Община Севлиево за 99 882.50 лв. „Основната цел е да се подобри материалната база за предоставяне на целодневни, полудневни и почасови услуги за деца с увреждания.  С дейностите, които ще се извършат, ще…

В Севлиево изграждат компостираща инсталация и разширяват дейностите на Дневния център за деца и младежи с увреждания

Посещения: 993 Кметовете на общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) – Регион Севлиево, включващ общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ за реализирането на проект „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране…

Народният представител Иглика Иванова-Събева посети Дневния център за хора с увреждания

Посещения: 1 044 Народният представител от ГЕРБ Иглика Иванова-Събева поздрави посетителите на Дневния център за пълнолетни лица с увреждания по повод 10-годишнината на институцията, която те отбелязват днес. „При всичките ни срещи винаги съм се възхищавала на вашия ентусиазъм и нестихваща енергия. Пожелавам ви да сте здрави, да съхраните усмивките си и да продължавате да развивате…

Кметът: В социалните услуги и образованието няма място за политика

Посещения: 1 042 Огромно обществено недоволство предизвика предложението за закриване на НУ „Св. св. Кирил и Методий“ преди повече от година. Идеята беше материалната база да се предостави за началната степен на ОУ „Ст. Пешев“ и учениците да се пренасочат към него, а сградата на бившето Абаджийско училище да се превърне в Дневен център за възрастни…

Дневният център за възрастни хора с увреждания ще заработи през август

Посещения: 1 843 Ремонтните дейности по превръщането на бившото Абаджийско училище в Дневен център за възрастни хора с увреждания започнаха. От вчера в сградата тече усилена работа. Изнесен е целият инвентар и помещенията се преструктурират. Социалната услуга Дневен център за възрастни хора с увреждания „Добрина“ ще бъде в помощ на 25 лица с увреждания и техните…