Tags: ЗАПАДЕН ОБХОДЕН ПЪТ

Ще се проведе публично обсъждане на проекта за западен обходен път

Посещения: 180 На 20 април 2022 г. от 17:30 часа в зала 300 на Община Севлиево ще се проведе обсъждане на проекта на Западния обходен път на град Севлиево. Екип от проектанти ще представи разработените два варианта на ПУП – парцеларен план, съгласно одобреното задание. Кратка визуализация можете да видите тук: https://www.youtube.com/watch?v=NOhJZ2TgMlE

Започва проектирането на западния обходен път на Севлиево

Посещения: 442 Кметът д-р Иван Иванов и фирмата – изпълнител подписаха договора за проектиране на работна среща в Общината Община Севлиево и „Инфра Про Консулт“ ООД подписаха договора за обществена поръчка с предмет „Изработване на технически проект за западен обходен път на гр. Севлиево“. Проектирането е на стойност 114 000 лв. без ДДС и е…

Обществена поръчка за изработване на технически проект за Западен обходен път обяви Община Севлиево

Посещения: 728 Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител и да се сключи договор с него за изработване на технически проект за изграждане на Западен обходен път на град Севлиево. Към днешна дата транспортният трафик, отклоняващ се от републикански път I-4 /Е772/ „Коритна – Български извор – Микре – о.п. Севлиево – Велико…

Община Севлиево стартира процедура по изграждане на Западния обходен път

Посещения: 645 Агенция „Пътна инфраструктура“ одобри изготвеното от Община Севлиево задание за „Изработване на идеен и технически проект с извъшване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП-Парцеларен план за Западен обходен път на град Севлиево“. Предстои общината да обяви процедура за избор на проектант за изпълнение на проекта​.​ Проектите ще се разработят в три междинни етапа.…

АПИ уважи предложението на Община Севлиево за изграждане на западен обходен път

Посещения: 1 302 Община Севлиево стартира процедурата по изграждане на обходен път на град Севлиево. След направения анализ от Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ), става ясно, че този път е изключително необходим – това се казва в отговор на предложението, които беше отправено от Община Севлиево. АПИ изготвя задание, въз основа, на което Община Севлиево ще направи…