Tags: ЗАПЛАТИ

Държавните чиновници в областта вземат по-малко от половината от заплатите в IT-сектора и мобилните услуги

Посещения: 539 Икономическите дейности с най-високо трудово възнаграждение през второто тримесечие на годината са в сферата на „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далеко-съобщения“. Средномесечната заплата в сектора е 2 852 лева. Тя е малко над два пъти по-висока от заплатата на държавните чиновници, чийто труд по правило е добре оценен. В…

Работодателите гледат да си спестят последната заплата при уволнение или напускане

Посещения: 656 Най-често работещите се жалват до Инспекцията по труда при прекратени трудово-правни отношения. През второто тримесечие на т. г. в Дирекция „Инспекция по труда“ – Габрово са постъпили 35 сигнали за нарушения на трудовото законодателство, от които 3 анонимни. Анализът показва, че проблемите са предимно  за неизплатени последни трудови възнаграждения или обезщетения. Друга  част от…

Най-високи заплати в областта вземат заетите в създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далеко- съобщения

Посещения: 765 През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата e 1 031 лв. и нараства спрямо третото тримесечие с 5.0%. Най-голямо увеличение има в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 15.3%, „Образование“ – с 13.9%, „Други дейности“ – с 6.8%, „Създаване и разпространение на информация и…

По-високи заплати за младите учители, работещи в отдалечени селища

Посещения: 1 073 Училищата и детските градини в малките и отдалечени населени места ще бъдат финансирани допълнително. Ще се насърчават и специалностите, в които се очаква да има недостиг на пазара на труда. Повече средства са предвидени и за местата, в които се обучават повече деца от уязвими групи. Това предвиждат промени в наредбата за финансиране…

Увеличение на минималните заплати от 760 лв. за учителите, до 950 лв. за директорите

Посещения: 1 267 От 660 на 760 лв. скача минималната основна заплата на учителите от следващата учебна година. Това става ясно от проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за нормиране и заплащане на труда. Документът е изготвен във връзка с предвиденото увеличение на минималните основни работни заплати на педагогическите специалисти с 15% от…