Tags: ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ

Нова наредба ще следи за опазването на зелените площи в общината

Посещения: 292 Общинският съвет в града разреши да започне изграждането на газоразпределителна мрежа в две вилни зони На редовно заседание на Общинския съвет в Севлиево днес бе приета нова наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Общината. С нея се уреждат по-прецизно отношенията, свързани с планиране, изграждане, поддържане и опазване на…