Tags: КАРТА

За билки, гъби и малини в Балкана – само на разрешените според плана места

Посещения: 1 168 Готов и оповестен е проект на годишния план за ползване на лечебни растения, диворастящи плодове – освен тези от лечебни растения, и гъби в Национален парк „Централен Балкан“ за тази година. Планът се изготвя в съгласие със Закона за защитените територии и има за цел е да регулира и администрира ползването на…