Tags: КЛАСНА СТАЯ

Децата отново ще могат да посетят Балкана с рейнджър от Националния парк „Централен Балкан“

Посещения: 1 443 Образователната програма “Паркът като класна стая” на Националния парк „Централен Балкан“ е обновена. Тя залага на досегашното сътрудничество между парковата дирекция и педагогическата колегия от региона на парка. Целта е да допринесе за разнообразяване на природозащитното образование в урочната и извънкласната работа на училищата. За тази година са предвидени дейности по две образователни…