Tags: КОНФЕРЕНЦИЯ

Повече средства за регионите и по-голямо влияние на Регионалните съвети за развитие

Посещения: 167 Конференция на тема „Създаване на нови региони за планиране в България и второ ниво на управление. Сближаване между териториално планиране и социално-икономическо развитие”, организирана от Асоциацията на българските градове и региони, се провежда днес в хотел „Боженци“ до Габрово. Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница…

Студенти навлизат в науката с разработки, актуални за съвремието

Посещения: 539 Изграждане на съоръжение за компостиране на биоотпадъци и прилагане на модел за разделно събиране в община Севлиево и Мониторинг на емисии на вредни вещества при производството на санитарна керамика – това са две от темите по време на Студентската научна конференция, която ще се проведе утре, на 19 октомври в Техническия университет в Габрово,…