Tags: МАМА

Включи се в игрите „Мама, татко и аз“

Посещения: 318 Игри за малки и големи в парка под надслов „Мама, татко и аз“ организира Община Севлиево. Летните забавления са по инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Клуб на родителя към нея. Мероприятието има за цел да провокира родителите да се ангажират в дейности за осмисляне свободното…

Организират се игри за деца и родители в парк „Казармите“

Посещения: 1 165 Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Клуб на родителя към нея организират за пореден път игри на открито в парк „Казармите“ под надслов „Мама, татко и аз”. Мероприятието цели да провокира родителите да се ангажират в дейности за осмисляне свободното време на своите деца. Изграждането на екип,…