Tags: МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

Не купувайте млечни продукти с неизяснен произход от нерегистрирани производители

Посещения: 701     Това, че млякото, млечните продукти и месото са „домашно производство“, не означава , че са стопроцентово безопасни – съветват от РЗИ Габрово във връзка с регистрирането на шест огнища на Ку-треска по животните в Габровска област за периода 20.11.2017 – 24.08.2018 г. В този период в РЗИ Габрово са  изследвали 81 животновъди…

България изнася зърно, маслодайни и растителни мазнини, хлебни и тестени сладкарски изделия, тютюн и тютюневи изделия, птиче месо

Посещения: 463 Според годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2017 г. , както и през миналата година, през 2016 г. в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“ у нас е създадена брутната добавена стойност в размер  на 3,817 млрд. лева по текущи цени, при реален ръст от 5,3% спрямо предходната година. Според предварителни данни,…