Tags: НОВО

Ново в “Медицински център-1-Севлиево”

Посещения: 1 076 От 1 август ГППМП „АКТАМЕД“ – д-р Пешков, д-р Дарданов, д-р Николов, д-р Цветкова, д-р Манджукова, д-р Тодорова и д-р Илиев ще работят на 1 етаж в “Медицински център-1-Севлиево” ЕООД. Телефон за информация: 0675/3 42 15. Мобилен: 0893028522.