Tags: ОБЕЩЕТЕНИЯ

Собствениците на земи, през които преминава велоалеята, ще бъдат обезщетени

Посещения: 296 Общинският съвет в Севлиево одобри подробен устройствен план-парцелиран план за транспортната техническа инфраструктура за обект “Веласипедна алея в зоната за крайградски отдих” с трасе през парк “Черничките”, общински път “Габровско шосе” и южната крайречна зона на река Росица в землището на град Севлиево. Решението се отнася за продължаването на вече съществуващата велосипедна алея…

АПИ ще плаща отчуждаването и обезщетенията при строежа на обходния път на Севлиево

Посещения: 663 Общинските съветници гласуваха изменение на решение от 16.10.2019 г., с което се дава съгласие за осъществяване на сътрудничество между община Севлиево и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за изпълнение на проект „Изграждане на обходен път на град Севлиево“. Промяната се налага, тъй като в упоменатото решение се одобрява текстът на Споразумението за сътрудничество, но…