Tags: ОБС

Актуализираха Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Севлиево

Посещения: 145 Общинският съвет в Севлиево гласува вчера актуализация на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Севлиево 2016 – 2020 г. и прие План за развитие на социалните услуги в Община Севлиево през 2020 г. Приет беше и годишният мониторингов доклад на екипа за мониторинг и оценка (ЕМО) на изпълнението на дейностите…

Новият общински съветник Павлин Ганчев положи клетва

Посещения: 1 060 Павлин Ганчев положи клетва като общински съветник от групата на ГЕРБ на заседание на местния парламент вчера. Ганчев заема мястото на Владимир Василев, който е управител на „ВиК Габрово“ ООД, а след присъединяването на севлиевското водно дружество към габровското, възниква конфликт на интереси. Новият общински съветник заема овакантените от Василев места в постоянните комисии,…

На следващото си заседание съветниците ще предоставят на полицията дарението от сдружение „Севлиево 21 век”

Посещения: 1 494 Седемнадесет предложения са включени за обсъждане в проекта за дневен ред на следващото заседание на Общинския съвет в Севлиево. То ще се проведе на 27 февруари, вторник, от 14:00 часа. Ще бъде даден отчет за състоянието, управлението и разпореждането с общинска собственост, ще бъде допълнена програмата за управление и разпореждане с общинска собственост и продажбата на…

Предимно финансови въпроси в дневния ред на днешното заседание на местния парламент

Посещения: 790 Днес, от 14.00 часа, е редовното заседание на Общинския съвет в Севлиево. В деветте точки от предварителния дневен ред администрацията на кмета предлага допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2017 г. , въпроси, свързани с разпореждане с общинско имущество и одобряването на няколко финансови сделки, сред които приемане на…