Tags: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕВЛИЕВО

Нова наредба ще следи за опазването на зелените площи в общината

Посещения: 114 Общинският съвет в града разреши да започне изграждането на газоразпределителна мрежа в две вилни зони На редовно заседание на Общинския съвет в Севлиево днес бе приета нова наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Общината. С нея се уреждат по-прецизно отношенията, свързани с планиране, изграждане, поддържане и опазване на…

Повече средства за пътната инфраструктура и по-лесен достъп до възлови места в Севлиево гласуваха общинските съветници

Посещения: 232 На заседанието на Общинския съвет, което се проведе вчера бяха обсъдени точките от дневния ред и взети решения, касаещи всички жители. По време на заседанието бяха представени подготвените промени по част от маршрутите в транспортната схема на Общината. Те засягат автобусите по линиите, пътуващи до селата Дамяново, Енев рът, Ловнидол, Богатово, Буря, Кръвеник,…