Tags: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕВЛИЕВО

Безплатно ползване на спортните обекти от спортните клубове решават днес съветниците

Посещения: 128 По време на редовното заседание на Общинския съвет в Севлиево днес съветниците ще гласуват годишната план-сметка за определяне на разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, както и за обезвреждането на битовите отпадъци и за поддръжката и чистотата на териториите за обществено ползване. Гласувано ще бъде още увеличение на сметката в разходната ѝ част заради…

Нова наредба ще следи за опазването на зелените площи в общината

Посещения: 167 Общинският съвет в града разреши да започне изграждането на газоразпределителна мрежа в две вилни зони На редовно заседание на Общинския съвет в Севлиево днес бе приета нова наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Общината. С нея се уреждат по-прецизно отношенията, свързани с планиране, изграждане, поддържане и опазване на…

Повече средства за пътната инфраструктура и по-лесен достъп до възлови места в Севлиево гласуваха общинските съветници

Посещения: 295 На заседанието на Общинския съвет, което се проведе вчера бяха обсъдени точките от дневния ред и взети решения, касаещи всички жители. По време на заседанието бяха представени подготвените промени по част от маршрутите в транспортната схема на Общината. Те засягат автобусите по линиите, пътуващи до селата Дамяново, Енев рът, Ловнидол, Богатово, Буря, Кръвеник,…