Tags: ОТДИХ

Започва обособяването на зона за отдих, спорт и развлечения в ж.к. “М. Палаузов”

Посещения: 139 Проектната разработка е в обхват около 600 м2., като 400 м2 е предвидена за детски съоръжения. Обектът включва обособяване на нови алеи и настилки, нови места за отдих с естествено засенчване от нова декоративна растителност, както и благоустрояване на пространствата. Ще бъде осигурена достъпна среда, включително и за хората с увреждания, ще има…