Tags: ПРЕБРОЯВАНЕ

И безстопанствените котки са грижа на общината

Посещения: 487 Поредното нежелано поколение на домашните котки вече е на улицата. Поотрасналите и не толкова сладки мяукащи и мъркащи създания първо се оказват в торбата, а после и в контейнера. От Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) напомниха, че ако това е проблем, би трябвало да получат сигнал от кметовете на съответните общини.…

Броят совите в Балкана

Посещения: 829 Мониторинг на нощните грабливи птици се прави в Националния парк „Централен Балкан“ и той обхваща преброяването на совите. Въпреки неблагоприятното време във високите части на планината, служителите са установили горска улулица –  един от осемте вида сови, обитатели на Парка. Горската улулица (Strix aluco) е средно голяма по размер нощна птица. Централен Балкан…