Tags: ПРЕБРОЯВАНЕ

Започна предварителен обход за преброяване на населението

Посещения: 56 Във връзка с предстоящото преброяване през 2021 г. на населението и жилищния фонд в периода от 10 юли до 10 септември 2020 г. предстои предварителен обход за актуализиране на наличната и събиране на липсващата информация за жилищните сгради и адресите с цел райониране на територията на Република България на контролни райони и преброителни…

И безстопанствените котки са грижа на общината

Посещения: 683 Поредното нежелано поколение на домашните котки вече е на улицата. Поотрасналите и не толкова сладки мяукащи и мъркащи създания първо се оказват в торбата, а после и в контейнера. От Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) напомниха, че ако това е проблем, би трябвало да получат сигнал от кметовете на съответните общини.…

Броят совите в Балкана

Посещения: 1 058 Мониторинг на нощните грабливи птици се прави в Националния парк „Централен Балкан“ и той обхваща преброяването на совите. Въпреки неблагоприятното време във високите части на планината, служителите са установили горска улулица –  един от осемте вида сови, обитатели на Парка. Горската улулица (Strix aluco) е средно голяма по размер нощна птица. Централен Балкан…