Tags: ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ 2020

Ще се проведе публично обсъждане на проекта на бюджет 2020 г.

Посещения: 244 На основание Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, Община Севлиево отправя покана към местната общност за участие в публичното обсъждане на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 г. Предложения, свързани…