Tags: проект

6,4 млн. лв. отпусна правителството за реконструкция на първия етап от източния водопроводен клон

Посещения: 774 Севлиево ще получи допълнително още 3,4 млн. лв. за реализацията на третия участък от източния водопроводен клон Правителството отпусна 6 399 384 лв. за подобряване на водоснабдяването на населени места в община Севлиево. С тях ще бъдат реализирани първите два участъка от етернитовия водопровод, който започва от пречиствателната станция в село Стоките и…

Стартира процедурата за кандидатстване в пилотното издание на Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП

Посещения: 346 Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката на Република България съобщава, че от 10.00 часа на 31 август 2020 г. до 16.30 часа на 30 септември 2020 г. българските компании ще могат да подават своите документи за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги…

70 човека от община Севлиево ще получават топъл обяд до 19 юни

Посещения: 328 Започна изпълнението на проект: „Целево подпомагане с топъл обяд в община Севлиево“, който е част от целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“,  финансиран изцяло от Агенцията за социално подпомагане град София. 70 човека от Община Севлиево ще получават в дома си супа, основно ястие и…

Община Севлиево осигурява допълнителни услуги за нуждаещи се в периода на изолацията заради COVID-19

Посещения: 562 Община Севлиево подписа Допълнително споразумение към Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура BG05M9ОP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”. Анексът, сключен с Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми…

МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ ще кандидатства по проект за подобряване условията на труд

Посещения: 265 Още 18 точки приеха общинските съветници по време на вчерашното си заседание  Приета бе единодушно бюджетната прогноза на Община Севлиево за местни дейности за периода 2021-2023 г., отнасяща се до прогнозния бюджет за съответния период на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов”. Общинските съветници приеха единодушно и поемането на краткосрочен общински дълг под формата на овърдравт в размер…

Нови възможности за информационни и комуникационни технологии на микро, малки и средни предприятия

Посещения: 588 Информационна среща на тема „Доказани методи за успешен бизнес в интернет” ще се проведе този петък в Община Севлиево. На срещата ще бъдат разяснени изискванията за кандидатстване по програмата, възможностите за финансиране и как точно фирмите могат да се възползват от тази схема. По проект „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни…

Набират се потребители на здравно-социални услуги по проект на Община Севлиево

Посещения: 354 Има свободни места за потребители на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в oбщина Севлиево“, съобщиха от местната администрация. Потребителите ще ползват здравни грижи, подпомагане от асистент за ежедневни дейности и трудности, социално консултиране. Те трябва да са възрастни хора…

Севлиевската библиотека обнови фонда си от книги

Посещения: 396 Градската библиотека в Севлиево ще зарадва читателите си със стотици нови книги, след като през настоящата година спечели проект на Министерството на културата по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“. 599 книги от 52 издателства са новите заглавия в библиотечния фонд. От тях 240 са на български автори, а 360 на…

Приемат заявления за почасова патронажна грижа за възрастни хора

Посещения: 387 Община Севлиево започна процедурата за подбор на кандидат потребители за ползване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги. Дейностите се извършват по проект №BG05M9OP001-2.040-0114-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Oбщина Севлиево“. Необходимите документи за кандидатстване по процедурата са качени на интернет страницата на Община Севлиево. На място в Общината можете да…

Започна проект за насърчаване на социалното включване на хора с увреждания в Община Севлиево

Посещения: 429 Община Севлиево и Сдружение „Социална подкрепа и информация“ дадоха началото на дейностите по проект „Насърчаване на социалното включване на хора с увреждания в Община Севлиево“. Проектът е насочен към осигуряване на условия за социално включване на хора с увреждания и други уязвими групи от Община Севлиево, чрез разширяване на възможностите им за независим и…