Tags: проект

Над милион ще получи Общината за енергийна ефективност

Посещения: 356 Проектно предложение „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево“ е одобрено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) – Управляващ орган на ОПРР 2014 – 2020 г., за финансиране по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“. Предстои сключване на договор за…

Готов е вторият етаж от Дневния център за деца и младежи с увреждания

Посещения: 289 Приключиха ремонтните дейности, доставено е обзавеждането и оборудването на втория етаж в „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ по проект на Община Севлиево за близо 100 000 лв. Изградени са осветителна, отоплителна и ВиК инсталации, стени от гипсо-картон, монтирани са алуминиеви врати, окачен таван с вградени осветителни тела. Съгласно сключените договори с…

Отчитат проекта за ремонт, обзавеждане и оборудване на Дневния център за деца и младежи с увреждания

Посещения: 348 На 17 декември /понеделник/ от 11:30 часа в зала 200 на Община Севлиево ще се проведе заключителна пресконференция по проект „BG16RFOP001-5.001-0036-C01 „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансиран…

Празничен детски концерт в Севлиево

Посещения: 172 Сдружение „Социална подкрепа и информация“,  Община Севлиево, детска градина „Радост“ – гр. Севлиево и детска градина  „Мечо Пух“ – с. Петко Славейков канят всички малки и големи от града и общината на празничен концерт, организиран по проект „Детската градина – моето любимо място“.  В него ще вземат участие децата от ателиетата на проекта…

Започва изграждането на съоръжения за компостиране в Дряново и Севлиево

Посещения: 719 Две съоръжения за компостиране в общините Дряново и Севлиево и 3 площадки за компостиране на място ще бъдат изградени до една година по проект „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци“, стана ясно днес…

Библиотеката в Севлиево спечели проект за закупуването на нови книги

Посещения: 872 Градска библиотека – Севлиево е една от библиотеките с одобрени проекти по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“. Със средствата, отпуснати по подготвения и защитен проект (2999 лв.), ще бъдат закупени нови книги от 27 издателства, подбрани съобразно интересите и потребностите на читателите – художествена литература за деца и…

Без вода в Севлиево на 5 септември

Посещения: 2 122 В сряда, 5 септември от 8:30 до 17:00 часа водоподаването в Севлиево ще бъде нарушено, заради довършителни дейности по проекта за подмяна на уличния водопровод по ул. „Никола Петков“ и ул.“Марин Попов“ между улиците „Стара планина“ и „Зелениковец“, информират от ВиК „Бяла“. От там припомнят, че проектът, който е част от Краткосрочната…

Повишават финансовата и информационна грамотност на хората над 45 години в Севлиево

Посещения: 234 Две обучения за повишаване на информационната, комуникационна и финансова грамотност на потребителите на Градската библиотека ще бъдат проведени в Севлиево по проект, насочен към хората над 45-годишна възраст. Първото обучение ще бъде на 20 и 21 август от 10:00 часа. То ще допринесе за повишаване на основната финансова грамотност на присъстващите. Второто обучение е…

Най-проблемната част от водопровода ще е готов до края на годината

Посещения: 824 До края на тази година ще бъдат подменени 10 172 м от най-проблемния участък на довеждащия водопровод в землищата на селата Кръвеник и Стоките – 50% от цялата дължина на съществуващия довеждащ водопровод – от ВЕЦ Видима” в община Априлци до пречиствателната станция за питейни води в село Стоките, сочи анализът на изпълнението…

Вижда се краят на проблема с водата в община Севлиево

Посещения: 1 027 С решение на Министерски съвет днес са отпуснати още 4 223 720 лв. за решаването на водния проблем на севлиевци. Така отпуснатите държавни средства, поискани от кмета на града д-р Иван Иванов, вече надхвърлят 7 млн. лв. Парите ще бъдат за довършването Реконструкцията на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и Източен водопроводен клон за…