Tags: проект

Празничен детски концерт в Севлиево

Посещения: 80 Сдружение „Социална подкрепа и информация“,  Община Севлиево, детска градина „Радост“ – гр. Севлиево и детска градина  „Мечо Пух“ – с. Петко Славейков канят всички малки и големи от града и общината на празничен концерт, организиран по проект „Детската градина – моето любимо място“.  В него ще вземат участие децата от ателиетата на проекта…

Започва изграждането на съоръжения за компостиране в Дряново и Севлиево

Посещения: 585 Две съоръжения за компостиране в общините Дряново и Севлиево и 3 площадки за компостиране на място ще бъдат изградени до една година по проект „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци“, стана ясно днес…

Библиотеката в Севлиево спечели проект за закупуването на нови книги

Посещения: 773 Градска библиотека – Севлиево е една от библиотеките с одобрени проекти по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“. Със средствата, отпуснати по подготвения и защитен проект (2999 лв.), ще бъдат закупени нови книги от 27 издателства, подбрани съобразно интересите и потребностите на читателите – художествена литература за деца и…

Без вода в Севлиево на 5 септември

Посещения: 2 014 В сряда, 5 септември от 8:30 до 17:00 часа водоподаването в Севлиево ще бъде нарушено, заради довършителни дейности по проекта за подмяна на уличния водопровод по ул. „Никола Петков“ и ул.“Марин Попов“ между улиците „Стара планина“ и „Зелениковец“, информират от ВиК „Бяла“. От там припомнят, че проектът, който е част от Краткосрочната…

Повишават финансовата и информационна грамотност на хората над 45 години в Севлиево

Посещения: 178 Две обучения за повишаване на информационната, комуникационна и финансова грамотност на потребителите на Градската библиотека ще бъдат проведени в Севлиево по проект, насочен към хората над 45-годишна възраст. Първото обучение ще бъде на 20 и 21 август от 10:00 часа. То ще допринесе за повишаване на основната финансова грамотност на присъстващите. Второто обучение е…

Най-проблемната част от водопровода ще е готов до края на годината

Посещения: 748 До края на тази година ще бъдат подменени 10 172 м от най-проблемния участък на довеждащия водопровод в землищата на селата Кръвеник и Стоките – 50% от цялата дължина на съществуващия довеждащ водопровод – от ВЕЦ Видима” в община Априлци до пречиствателната станция за питейни води в село Стоките, сочи анализът на изпълнението…

Вижда се краят на проблема с водата в община Севлиево

Посещения: 928 С решение на Министерски съвет днес са отпуснати още 4 223 720 лв. за решаването на водния проблем на севлиевци. Така отпуснатите държавни средства, поискани от кмета на града д-р Иван Иванов, вече надхвърлят 7 млн. лв. Парите ще бъдат за довършването Реконструкцията на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и Източен водопроводен клон за питейна…

Дворът на ОУ „Христо Ботев” ще се превърне в мултифункционално игрище

Посещения: 314 Община Севлиево публикува на сайта си ново инвестиционно намерение за изграждането на мултифункционално игрище в двора на ОУ „Хр. Ботев”. От информацията става ясно, че вече са подадени документите за финансиране на проекта по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни…

Млади интерактори от Севлиево участваха в тренировъчен семинар в Русе

Посещения: 919 Тренировъчен семинар на елект президентите и секретарите на Интеракт клубовете в България, дистрикт 2482 се поведе на 14 април в Русе. Интеракт клуб Севлиево бе представен от настоящия президент и елект секретар на клуба Мартин Стоилков и елект президента Веселин Конов. ПЕТС започна със заветния камбанен звън. В очите на младите интерактори се…

В Севлиево ще заработи предприятие за озеленяване и благоустройство

Посещения: 738 Зеленото социално предприятие в Севлиево ще почиства и поддържа зелените площи, декоративната дървесна и тревна растителност. Градските паркове и детските площадки също ще бъдат поверени на работниците по озеленяването. По проекта на Община Севлиево, който вчера получи одобрение за финансиране, ще бъдат назначени 14 души от рискови социални групи. По този начин ще…