Tags: проект

Общината подписа договор за изпълнение на проект ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Севлиево”

Посещения: 123 Община Севлиево подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за процедурата ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” – ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Севлиево”. Договорът е на стойност 339 199,28 лева и бе…

Община Севлиево и сдружение „Социална подкрепа и информация“ с проект за насърчаване на социалното включване на хора с увреждания

Посещения: 178 Предвижда се проектът да продължи 14 месеца и да помогне на хората в участието им в пазара на труда Община Севлиево и сдружение „Социална подкрепа и информация“ ще си партнират в изпълнението на проект за социално включване в пазара на труда на хора с увреждания. Проектът „Насърчаване на социалното включване на хора с увреждания в…

По проект санират сградата на Общинската администрация

Посещения: 270 Одобреният проект се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и ще подобри жизнената среда за хората, а и ще намали консумацията на енергия в сградата Кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на регионалното развитие и благоустройството за въвеждане на мерки за…

В Библиотеката: Роботите Финч ще водят севлиевските деца към професиите на бъдещето

Посещения: 261 В Севлиевската библиотека започва изпълнението на проект, който предвижда обучение по програмиране със Скрач и роботи „Финч“ и е адресиран към деца на възраст  10 – 11 години, които в рамките на месец и половина ще преминат безплатно обучение по програмиране. Проектът е на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ – Габрово,а библиотеката е…

Над милион ще получи Общината за енергийна ефективност

Посещения: 562 Проектно предложение „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево“ е одобрено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) – Управляващ орган на ОПРР 2014 – 2020 г., за финансиране по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“. Предстои сключване на договор за…

Готов е вторият етаж от Дневния център за деца и младежи с увреждания

Посещения: 465 Приключиха ремонтните дейности, доставено е обзавеждането и оборудването на втория етаж в „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ по проект на Община Севлиево за близо 100 000 лв. Изградени са осветителна, отоплителна и ВиК инсталации, стени от гипсо-картон, монтирани са алуминиеви врати, окачен таван с вградени осветителни тела. Съгласно сключените договори с…

Отчитат проекта за ремонт, обзавеждане и оборудване на Дневния център за деца и младежи с увреждания

Посещения: 511 На 17 декември /понеделник/ от 11:30 часа в зала 200 на Община Севлиево ще се проведе заключителна пресконференция по проект „BG16RFOP001-5.001-0036-C01 „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансиран…

Празничен детски концерт в Севлиево

Посещения: 329 Сдружение „Социална подкрепа и информация“,  Община Севлиево, детска градина „Радост“ – гр. Севлиево и детска градина  „Мечо Пух“ – с. Петко Славейков канят всички малки и големи от града и общината на празничен концерт, организиран по проект „Детската градина – моето любимо място“.  В него ще вземат участие децата от ателиетата на проекта…

Започва изграждането на съоръжения за компостиране в Дряново и Севлиево

Посещения: 957 Две съоръжения за компостиране в общините Дряново и Севлиево и 3 площадки за компостиране на място ще бъдат изградени до една година по проект „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци“, стана ясно днес…

Библиотеката в Севлиево спечели проект за закупуването на нови книги

Посещения: 1 083 Градска библиотека – Севлиево е една от библиотеките с одобрени проекти по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“. Със средствата, отпуснати по подготвения и защитен проект (2999 лв.), ще бъдат закупени нови книги от 27 издателства, подбрани съобразно интересите и потребностите на читателите – художествена литература за деца…