Tags: проект

Започна проект за насърчаване на социалното включване на хора с увреждания в Община Севлиево

Посещения: 98 Община Севлиево и Сдружение „Социална подкрепа и информация“ дадоха началото на дейностите по проект „Насърчаване на социалното включване на хора с увреждания в Община Севлиево“. Проектът е насочен към осигуряване на условия за социално включване на хора с увреждания и други уязвими групи от Община Севлиево, чрез разширяване на възможностите им за независим и…

Севлиево и Валашке Мезиричи ще си партнират в нов културно-исторически проект

Посещения: 134 Община Севлиево и чешкия град Валашке Мезиричи ще си сътрудничат по нов културно-исторически проект. На 15 октомври бе подписан договор „Важни исторически събития и личности от Чехия и България“, а проектът е с №2019-1-CZ01-KA229-061143_2 и е по програма „Еразъм“+, КА 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“. Той е разработен от…

Уникален проект на Община Севлиево за ревитализиране на туристическите атракции на крепостта „Хоталич“

Посещения: 466 Или как да представим историята по въздействащ и разбираем начин? Идеята да се ревитализират туристическите атракции, свързани с крепостта Хоталич е на кмета на Община Севлиево д-р Иванов. Град Севлиево има богата история, но сега е известен преди всичко с проспериращата икономика и бурното развитие на инвестициите през последните години. Как решихте да…

13 севлиевски села ще бъдат с ново осветление

Посещения: 247 Община Севлиево е изготвила проект за реконструкция и рехабилитация на уличното осветление и прилежащата към него мрежа в редица населени места в общината. Предвидено е на първия етап да бъде обновено уличното осветление в тринадесет села – Батошево, Бериево, Богатово, Градница, Дамяново, Добромирка, Душево, Кормянско, Крамолин, Петко Славейков, Ряховците, Сенник и Шумата. Предвидено…

Насърчаване на социалното включване на хора с увреждания в Община Севлиево

Посещения: 145 Община Севлиево и Сдружение „Социална подкрепа и информация“ стартират дейностите по проект BG05М9ОР001-2.032-0010-С01 „Насърчаване на социалното включване на хора с увреждания в Община Севлиево“. Проектът е насочен към осигуряване на условия за социално включване на хора с увреждания и други уязвими групи от Община Севлиево, чрез разширяване на възможностите им за независим и самостоятелен живот,…

Община Севлиево има проект за възстановяване и ремонт на Mоста на река Росица

Посещения: 290 Община Севлиево е готова с проект за възстановяване и ремонт на Mоста на река Росица. На известния мост с Лъвовете ще бъдат поставени нови настилки, парапети и осветление. Хората преминаващи по него ще могат да получат и повече информация за строителя на съоръжението – прочутият Кольо Фичето, както и какви промени е претърпяла…

Д-Р ИВАН ИВАНОВ: ИМАМЕ ГОТОВ ПРОЕКТ ЗА САНИРАНЕ НА БОЛНИЦАТА И МЕДИЦИНСКИЯ ЦЕНТЪР

Посещения: 255 Проектът предвижда повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд на МБАЛ д-р Стойчо Христов, чрез полагане на системи за топлоизолация по външни стени, покриви и подове, както и подмяната на част от дограмата на болничния комплекс с нова, осигуряваща по – високи и съвместими с нормативните изисквания енергийни характеристики. Финансирането е от Национален…

6 детски градини и 3 училища са напълно ремонтирани по проект на Община Севлиево

Посещения: 247 От реализирането на проекта се ползват над 2000 деца и ученици и 300 учителя и помощен персонал Проектът обхвана сградите от образователната инфраструктура на град Севлиево, с което значително се подобриха условията за обучение в СУ „Васил Левски“, Основно училище „Христо Ботев“, Основно училище „Стефан Пешев“, детска градина „Радост“ 1, детска градина „Слънце“…

Националният проект „Аз съм Българка!“ идва в Севлиево

Посещения: 148 Националният проект „Аз съм Българка!“ на габровския фотограф Радослав Първанов пристига в Севлиево за празниците на града. На 9 октомври от 17:30 часа в сградата на Община Севлиево ще бъде представена фотоизложба, вплела в себе си по неповторим начин красотата на българката, културните паметници и красивата ни природа. „Аз съм Българка!” – Продължението” е втората част от проекта…

Общината подписа договор за изпълнение на проект ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Севлиево”

Посещения: 173 Община Севлиево подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за процедурата ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” – ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Севлиево”. Договорът е на стойност 339 199,28 лева и бе…