Tags: проект

Започва реконструкция на довеждащия водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източния водопроводен клон

Посещения: 115 Този понеделник, в 13:00 часа, до обекта в землището на село Стоките ще бъде направена първата копка по инвестиционния проект за обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода”, в часта си от етапа, предвиден за изпълнение през 2021 година. Проектът включва реконструкция и подмяна на…

STEM проект стартира в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“

Посещения: 107 Областният управител Невена Минева и началникът на РУО – Габрово Георги Маринов бяха на неофициално посещение в Професионалната гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров“ в Севлиево. Поводът за визитата е одобреният проект на гимназията по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда” с максимален размер на финансиране – 300 000 лв. Това е единственото…

Правителството отпусна още 4,5 млн лв.за решаване водния проблем на Севлиево

Посещения: 318 13,7 млн. лв. идват за инфраструктурни обекти в област Габрово, 8 млн. лв. са за подобряване на водоснабдяването 3 млн. 900 хил. лева се отпускат на Община Севлиево за финансиране на обект „Източен клон от ПСПВ „Стоките до разпределителната шахта при с. Буря-с. Добромирка – Етап I, участък 3. Само преди два месеца от бюджета…

6,4 млн. лв. отпусна правителството за реконструкция на първия етап от източния водопроводен клон

Посещения: 911 Севлиево ще получи допълнително още 3,4 млн. лв. за реализацията на третия участък от източния водопроводен клон Правителството отпусна 6 399 384 лв. за подобряване на водоснабдяването на населени места в община Севлиево. С тях ще бъдат реализирани първите два участъка от етернитовия водопровод, който започва от пречиствателната станция в село Стоките и…

Стартира процедурата за кандидатстване в пилотното издание на Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП

Посещения: 698 Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката на Република България съобщава, че от 10.00 часа на 31 август 2020 г. до 16.30 часа на 30 септември 2020 г. българските компании ще могат да подават своите документи за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги…

70 човека от община Севлиево ще получават топъл обяд до 19 юни

Посещения: 416 Започна изпълнението на проект: „Целево подпомагане с топъл обяд в община Севлиево“, който е част от целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“,  финансиран изцяло от Агенцията за социално подпомагане град София. 70 човека от Община Севлиево ще получават в дома си супа, основно ястие и…

Община Севлиево осигурява допълнителни услуги за нуждаещи се в периода на изолацията заради COVID-19

Посещения: 673 Община Севлиево подписа Допълнително споразумение към Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура BG05M9ОP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”. Анексът, сключен с Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми…

МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ ще кандидатства по проект за подобряване условията на труд

Посещения: 363 Още 18 точки приеха общинските съветници по време на вчерашното си заседание  Приета бе единодушно бюджетната прогноза на Община Севлиево за местни дейности за периода 2021-2023 г., отнасяща се до прогнозния бюджет за съответния период на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов”. Общинските съветници приеха единодушно и поемането на краткосрочен общински дълг под формата на овърдравт в размер…

Нови възможности за информационни и комуникационни технологии на микро, малки и средни предприятия

Посещения: 695 Информационна среща на тема „Доказани методи за успешен бизнес в интернет” ще се проведе този петък в Община Севлиево. На срещата ще бъдат разяснени изискванията за кандидатстване по програмата, възможностите за финансиране и как точно фирмите могат да се възползват от тази схема. По проект „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни…

Набират се потребители на здравно-социални услуги по проект на Община Севлиево

Посещения: 469 Има свободни места за потребители на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в oбщина Севлиево“, съобщиха от местната администрация. Потребителите ще ползват здравни грижи, подпомагане от асистент за ежедневни дейности и трудности, социално консултиране. Те трябва да са възрастни хора…