Tags: проект

70 човека от община Севлиево ще получават топъл обяд до 19 юни

Посещения: 212 Започна изпълнението на проект: „Целево подпомагане с топъл обяд в община Севлиево“, който е част от целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“,  финансиран изцяло от Агенцията за социално подпомагане град София. 70 човека от Община Севлиево ще получават в дома си супа, основно ястие и…

Община Севлиево осигурява допълнителни услуги за нуждаещи се в периода на изолацията заради COVID-19

Посещения: 406 Община Севлиево подписа Допълнително споразумение към Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура BG05M9ОP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”. Анексът, сключен с Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми…

МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ ще кандидатства по проект за подобряване условията на труд

Посещения: 169 Още 18 точки приеха общинските съветници по време на вчерашното си заседание  Приета бе единодушно бюджетната прогноза на Община Севлиево за местни дейности за периода 2021-2023 г., отнасяща се до прогнозния бюджет за съответния период на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов”. Общинските съветници приеха единодушно и поемането на краткосрочен общински дълг под формата на овърдравт в размер…

Нови възможности за информационни и комуникационни технологии на микро, малки и средни предприятия

Посещения: 493 Информационна среща на тема „Доказани методи за успешен бизнес в интернет” ще се проведе този петък в Община Севлиево. На срещата ще бъдат разяснени изискванията за кандидатстване по програмата, възможностите за финансиране и как точно фирмите могат да се възползват от тази схема. По проект „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни…

Набират се потребители на здравно-социални услуги по проект на Община Севлиево

Посещения: 274 Има свободни места за потребители на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в oбщина Севлиево“, съобщиха от местната администрация. Потребителите ще ползват здравни грижи, подпомагане от асистент за ежедневни дейности и трудности, социално консултиране. Те трябва да са възрастни хора…

Севлиевската библиотека обнови фонда си от книги

Посещения: 307 Градската библиотека в Севлиево ще зарадва читателите си със стотици нови книги, след като през настоящата година спечели проект на Министерството на културата по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“. 599 книги от 52 издателства са новите заглавия в библиотечния фонд. От тях 240 са на български автори, а 360 на…

Приемат заявления за почасова патронажна грижа за възрастни хора

Посещения: 315 Община Севлиево започна процедурата за подбор на кандидат потребители за ползване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги. Дейностите се извършват по проект №BG05M9OP001-2.040-0114-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Oбщина Севлиево“. Необходимите документи за кандидатстване по процедурата са качени на интернет страницата на Община Севлиево. На място в Общината можете да…

Започна проект за насърчаване на социалното включване на хора с увреждания в Община Севлиево

Посещения: 327 Община Севлиево и Сдружение „Социална подкрепа и информация“ дадоха началото на дейностите по проект „Насърчаване на социалното включване на хора с увреждания в Община Севлиево“. Проектът е насочен към осигуряване на условия за социално включване на хора с увреждания и други уязвими групи от Община Севлиево, чрез разширяване на възможностите им за независим и…

Севлиево и Валашке Мезиричи ще си партнират в нов културно-исторически проект

Посещения: 317 Община Севлиево и чешкия град Валашке Мезиричи ще си сътрудничат по нов културно-исторически проект. На 15 октомври бе подписан договор „Важни исторически събития и личности от Чехия и България“, а проектът е с №2019-1-CZ01-KA229-061143_2 и е по програма „Еразъм“+, КА 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“. Той е разработен от…

Уникален проект на Община Севлиево за ревитализиране на туристическите атракции на крепостта „Хоталич“

Посещения: 823 Или как да представим историята по въздействащ и разбираем начин? Идеята да се ревитализират туристическите атракции, свързани с крепостта Хоталич е на кмета на Община Севлиево д-р Иванов. Град Севлиево има богата история, но сега е известен преди всичко с проспериращата икономика и бурното развитие на инвестициите през последните години. Как решихте да…