Tags: ПРОЦЕДУРА

Община Севлиево стартира процедура по изграждане на Западния обходен път

Посещения: 645 Агенция „Пътна инфраструктура“ одобри изготвеното от Община Севлиево задание за „Изработване на идеен и технически проект с извъшване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП-Парцеларен план за Западен обходен път на град Севлиево“. Предстои общината да обяви процедура за избор на проектант за изпълнение на проекта​.​ Проектите ще се разработят в три междинни етапа.…