Tags: ПЪРВА КОПКА

Започва реконструкция на довеждащия водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източния водопроводен клон

Посещения: 115 Този понеделник, в 13:00 часа, до обекта в землището на село Стоките ще бъде направена първата копка по инвестиционния проект за обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода”, в часта си от етапа, предвиден за изпълнение през 2021 година. Проектът включва реконструкция и подмяна на…

Започва рехабилитация на пътя за яз. „Александър Стамболийски“

Посещения: 1 596   Проектът е за над 7 млн. лева. като участъкът се финансира от „Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“ Кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов направи първа копка на проекта за рехабилитация на пътя, свързващ гр. Севлиево с язовир Александър Стамболийски. Проектът предвижда да се обнови изцяло пътят…