Tags: РАБОТА

Преработващата промишленост продължава да определя икономическия облик на областта

Посещения: 240 В „Преработващата промишленост“ в областта работят най-много хора на заплата – 49.9б%, или почти от половината заети. За една година в края на юни хората, които работят на трудов договор са намалели с 200, или с 0.4%, но през предходното тримесечие има увеличение със 700 човека, или 1.9%, сочи статистиката. Намаление има на…

Зрелостници ще се срещат с представители на синдикатите преди да заемат първото си работно място

Посещения: 661 Обучителната кампания за ученици „Моето първо работно място“ на КНСБ предвижда обучението на завършващите 12-ти клас да бъде проведено не само от  класните ръководители, но и от преподаватели от КНСБ. Ще се включат обучители от екипа на Регионалния съвет на КНСБ и председатели на синдикални организации на КНСБ от големи предприятия в областта.…

Намаляват работещите, заплатата им пълзи нагоре

Посещения: 588 Средната брутна месечна работна заплата за юли 2018 г. в област Габрово е  979 лв., за август – 962 лв., и за септември – 1 007 лева, съобщават от статистиката. По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2018 г. в област Габрово намаляват с 600, или с 1.5%, спрямо…

Две трети от работещите считат, че работодателите не оценяват труда им, сочи анкета на КНСБ

Посещения: 737 76 % от анкетираните в инициативата на КНСБ „Достоен труд“ смятат, че работодателят им не оценява достойно техния труд. Заплатата, която  трябва да получават работещите, според тях, трябва да е средно 1495 лева. Мъжете посочват по-висок размер на справедлива заплата – средно 1927 лева., а жените по-нисък – 1167 лева. Лицата под 50 години имат…

Тежки структурни проблеми на пазара на труда отчитат работодатели и синдикати

Посещения: 908 Снижава се официалната безработица през последните няколко години в областта. Равнището и към края на м. юни 2018 г. е 3,56 % (1 930 безработни лица), което е с 0,81 % по-ниско в сравнение с това към края на м.г., когато е било 4,37%. Членовете на Областния съвет по тристранно сътрудничество коментираха факторите, които…

С хиляда са се увеличили заетите в икономиката за 3 месеца от началото на годината

Посещения: 8 093 Националният статистически институт съобщи предварителни данни за наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на март 2018 г. Те са се увеличили с хиляда, или с 2.6% спрямо края на декември 2017 г. и са 40 хил. и 200. Най-голямо е увеличението на заетите в  дейности „Създаване и разпространение на информация…

Севлиево държи палмата на най-ниска безработица в региона

Посещения: 1 466 Севлиево традиционно е с най-ниска безработица в областта. 4.06 е нивото на безработица през миналия месец в региона. В Севлиево е под това ниво – 3.64%, или 542 лица, в Габрово – 3.72% и в Трявна 4.91%. Не изненадва мястото на Дряново с най-много регистрирани безработни – 7.06%. Активните безработни на пазара на…

Малко над половината от населението в региона е в трудоспособна възраст

Посещения: 725 Засега в Габровска област за едно лице в зависимите възрасти под 15 и над 65 години работят двама. По статистически данни в края на м.г.общият коефициент на възрастова зависимост в област Габрово е 65.8%, за сравнение, през 2016 г. този коефициент е бил 64.6%. Това съотношение е по-благоприятно в градовете  – 59.5%, отколкото в селата…

За пръв път в региона – Национални дни на кариерата с участието на водещи компании-работодатели

Посещения: 783 Кариерно изложение „Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот“ ще се проведе на 28 март 2018 г. в Техническия университет – Габрово. Най-големият и с най-дълга история кариерен форум в България се провежда за 17-и път в редица университетски градове в България, но за първи път в този формат ще има специално събитие и…

Младежки център – Севлиево обявява свободно работно място за длъжността „Технически сътрудник“

Посещения: 2 027 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: Образование – средно; Компютърна грамотност – Iinternet, Word, Excel, Pawer Point; Специфични изисквания – умения за работа в екип, нагласа за работа в динамична среда с младежи, добро познаване на институциите в гр. Севлиево, владеенето на английски език е предимство. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: Професионална автобиография (CV); Актуална снимка; Копие от…