Tags: РАБОТНО МЯСТО

Горещ телефон за сигнали за тормоз на работното място

Посещения: 174 От четвърти до осми октомври Регионалният съвет на КНСБ – Габрово разкрива гореща телефонна линия за приемане на сигнали за насилие и тормоз на работното място от областта. Инициативата е част от националната кампания  на КНСБ за ратификация на Конвенция № 190 на МОТ за премахване на насилието и тормоза в областта на…

120 000 души годишно в ЕС се разболяват от рак  заради опасни вещества на работното място

Посещения: 1 097 Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ организира информационна и инспекционна кампания „Здравословни работни места, 2018 – 2019 г., управление на опасните вещества на работното място“. С нея България се включва в двугодишната кампания на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), която стартира през април 2018 г. и е посветена на…