Tags: РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ

Повече средства за регионите и по-голямо влияние на Регионалните съвети за развитие

Посещения: 270 Конференция на тема „Създаване на нови региони за планиране в България и второ ниво на управление. Сближаване между териториално планиране и социално-икономическо развитие”, организирана от Асоциацията на българските градове и региони, се провежда днес в хотел „Боженци“ до Габрово. Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница…