Tags: РОДИТЕЛИ

Игри за деца и родители организират в градинката на Автогарата

Посещения: 643 Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Клуб на родителя към нея организират за пореден път игри на открито в парка под надслов „Мама, татко и аз”. Мероприятието има за цел да провокира родителите да се ангажират в дейности за осмисляне свободното време на своите деца. Изграждането на…

Стартира прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи

Посещения: 730 Днес заместник-министър Зорница Русинова ще обяви началото на приема на заявления от родители, желаещи да се върнат на работа и да им се помогне в намирането на детегледач за децата им във връзка с изпълнението на проект „Родители в заетост“, изпълняван от Агенцията по заетостта и финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките…

Организират обучение за родители по проект „Детската градина – моето любимо място“

Посещения: 767 Тази вечер, от 17:15 ч. в детските градини „Мечо Пух“ в с. Петко Славейков и „Радост“ в града ще се проведе безплатно обучение за родители по проект „Детската градина – моето любимо място“ BG05M2OP001-3.001-0042, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Семинарът е в изпълнение на дейност 1: „Обучение на…

На беседа на тема: „Защо е важно да четем на детето?“ кани Клубът на родителя

Посещения: 755 Клубът на родителя към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Севлиево организира поредната беседа със социален педагог в помощ на родителите. Тя ще се проведе днес, 4 септември, от 16:30 до 18:00 ч. в Градската библиотека. А темата е: „Да четем заедно! Защо е важно да…

Полицията съветва: родители не качвайте снимки на децата си в социалните мрежи

Посещения: 1 721 Плажният сезон е в разгара си. В тази връзка Полицията предупреди родителите да не качват снимки на малките си деца в социалните медии, където лесно могат да бъдат откраднати, променени и разпространявани в педофилни мрежи. „Има хищници, които дебнат онлайн, които във всеки един момент могат да копират и съхраняват тези снимки…