Tags: СЛУКА

Ловният сезон в областта започна с добра слука

Посещения: 186 Близо 190 прасета са били отстреляни през първите два дни на ловния сезон. Всички проби за АЧС и Трихинела от отстреляни диви свине и хванати в капан се предават съгласно условията за групов лов, трябва да се отразява всяка проба от отстреляно диво прасе на мястото на отстрела. Ловът на територията не само в…