Tags: СОВИ

Броят совите в Балкана

Посещения: 1 089 Мониторинг на нощните грабливи птици се прави в Националния парк „Централен Балкан“ и той обхваща преброяването на совите. Въпреки неблагоприятното време във високите части на планината, служителите са установили горска улулица –  един от осемте вида сови, обитатели на Парка. Горската улулица (Strix aluco) е средно голяма по размер нощна птица. Централен Балкан…