Tags: ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Започна проект за насърчаване на социалното включване на хора с увреждания в Община Севлиево

Посещения: 134 Община Севлиево и Сдружение „Социална подкрепа и информация“ дадоха началото на дейностите по проект „Насърчаване на социалното включване на хора с увреждания в Община Севлиево“. Проектът е насочен към осигуряване на условия за социално включване на хора с увреждания и други уязвими групи от Община Севлиево, чрез разширяване на възможностите им за независим и…

Насърчаване на социалното включване на хора с увреждания в Община Севлиево

Посещения: 175 Община Севлиево и Сдружение „Социална подкрепа и информация“ стартират дейностите по проект BG05М9ОР001-2.032-0010-С01 „Насърчаване на социалното включване на хора с увреждания в Община Севлиево“. Проектът е насочен към осигуряване на условия за социално включване на хора с увреждания и други уязвими групи от Община Севлиево, чрез разширяване на възможностите им за независим и самостоятелен живот,…

Хората с увреждания могат да подават заявления за лична помощ в Общината

Посещения: 342 Помощта ще се предоставя от 1 септември 2019 година Хората с увреждания могат да подават заявления за ползване на лична помощ в Община Севлиево.  От Общината припомнят на заинтересованите и правоимащите, че вече могат да подават заявление за включване в механизма за личната помощ. На база на влезлите в сила Закон за личната…

Община Севлиево и сдружение „Социална подкрепа и информация“ с проект за насърчаване на социалното включване на хора с увреждания

Посещения: 246 Предвижда се проектът да продължи 14 месеца и да помогне на хората в участието им в пазара на труда Община Севлиево и сдружение „Социална подкрепа и информация“ ще си партнират в изпълнението на проект за социално включване в пазара на труда на хора с увреждания. Проектът „Насърчаване на социалното включване на хора с увреждания в…