Tags: ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН

Вековните букови гори в „Централен Балкан” – в списъка на ЮНЕСКО

Посещения: 1 003 Комитетът за световно наследство на ЮНЕСКО одобри разширение на обекта на световното наследство „Старите и първични букови гори на Карпатите и други региони в Европа“. Серийният обект включва 77 компонента, разположени на територията на 12 европейски държави, в това число и в България. По време на продължаващата годишна сесия на Комитета за световното…

С подкрепата на Севлиево ЮНЕСКО призна Централен Балкан за биосферен резерват от нов тип

Посещения: 1 445 ЮНЕСКО одобри обявяването на „Централен Балкан“, „Червената стена“, „Сребърна“ и „Узунбуджак“ за биосферни резервати. Решението е взето на 29-та сесия на Междуправителствения координационен съвет по Програмата „Човекът и биосферата“, състояла се в Париж от 12 до 15 юни. Номинирането на Национален парк „Централен Балкан“ за биосферен резерват от нов тип бе подкрепено от…